תנאי שימוש

הקדמה

ברוכים הבאים ל"פטנגו" – אתר המרכז מכלול שירותים לחיות מחמד

שירותי "פטנגו" ניתנים באתר האינטרנט הפועל בכתובת  https://petngo.co.il ובכל כתובת נוספת לפי שיקול דעת מפעילת השירות, להלן: "האתר השירות".

את השירות מפעילה השותפות "פטנגו", שכתובתה ברחוב עמישב תל אביב "מפעילת השירות".

תנאים אלה חלים על השימוש שלך באתר כספק או כלקוח. ככל ואילו מהוראות הכתובות כאן יהיו מכוונות רק לספקים או לקוחות, יצוין הדבר במפורש בגוף התנאים.

השימוש בשירות ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים בשירות, וכן הוראות או הנחיות נוספות שייתכן ויפורטו במהלך השימוש בשירות השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיוצא באלו כפוף לתנאי השימוש באתר "תנאי שימוש" אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ובתכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

על השירות שלנו                 

השירות מהווה פלטפורמה מקוונת לתכני המשתמשים בו וייעודו המרכזי הוא לשמש כקטלוג מקוון וכאינדקס לבעלי חיות מחמד או כאלה המעוניינים בשירות לחיית מחמד. ולאנשים אחרים הפועלים בישראל בתחום בעלי החיים, לרבות בעלי פנסיונים, מטיילים עם כלבים ("דוגיווקר"), שומרים על כלבים ("דוגיסיטר"), ספרי כלבים, וטרינרים ועוד (יחדיו: "הספקים"). בין היתר, האתר מאפשר לאתר מידע רב אודות נותני השירות, ומספק מידע לגולשים באתר ("הלקוחות"). השירות מאפשר לכל בעל פנסיון להקים כרטיס אישי הכולל מידע רב אודות השירותים והתנאים שהוא מציע ללקוחותיו, לרבות תיאור כללי של שירותיו, סרטונים, תמונות, אזור ומקום. בנוסף, השירות מסייע ומהווה כלי עזר ללקוחות ואנשים פרטיים לאתר אנשים שנותנים שירות לחיות מחמד בקלות וביעילות, תוך שימוש באפשרויות וחתכי החיפוש המתקדמים שמציע השירות ובכלל זאת עיון בהמלצות ובתגובות שהזינו לקוחות אחרים ביחס להתרשמותם מהספקים.

ההתקשרות באתר "פטנגו" במסגרת פיילוט, ובחינם. אנו יכולים להפסיק את השירות בכל עת, או להתנות אותו בתשלום חודשי.

שים לב – מפעילת השירות אינה מציעה ו/או מספקת את שירותי בעלי החיים וחיות המחמד שמפרסמים הספקים. השירות משמש כזירה מקוונת בלבד המאפשרת לספקים להציג את שירותיהם בפני לקוחות פוטנציאליים. לפיכך, כל האחריות לפרסומי הספקים ולשירותים שהם מציעים, לרבות תכונותיהם ואספקתם, חלה על הספקים ועליהם בלבד. מפעילת השירות אינה צד לכל התקשרות בין ללקוח לספק וכל התקשרות בין לקוח לבין אילו מהספקים המפרסמים את שירותיהם באתר נעשית באופן ישיר בין כל לקוח לספק הרלבנטי. ביטולים שנעשו בין הלקוח לבין הספק, הם באחריות הבלעדית עליהם ("ספקים" או "לקוחות") בלבד ולא על מפעילת השירות ("פטנגו"). מפעילת השירות אינה מפקחת על המידע שמציגים הספקים ועל נכונותו. האחריות למידע, טיבו, מחירו, אמינותו ולשירותי הספקים, מוטלת כולה על הספקים עצמם ואין ולא תהיה לספקים או ללקוחות כל טענה כלפי החברה בכלל, בכל עניין בנוגע לשירות או מהימנות הכרטיס.

למפעילת השירות שיקול הדעת הבלעדי להחליט אילו תכנים ומידע יוצגו בשירות, משך הזמן בהם יוצגו, מה יהיה מיקומם ועיצובם, סדר תוצאות החיפוש, וכל עניין אחר הקשור בהם ובכלל זאת להסיר כל תוכן או מידע מהשירות לפי שיקול דעתה הבלעדי. בכלל זאת, האתר שומר את הזכות לסיים ללא התראה מוקדמת כל מבצע שפרסם באתר, ביחס לשימוש בו או באילו מהשירותים המוצעים בו. מידע נוסף אודות השירות, תכונותיו ואפשרויות השימוש בו, מופיע בעמוד המסלולים.

רישום לשירות

הרישום לשירות והשימוש בו מותרים לספקים וללקוחות בני 18 ומעלה בלבד. אתה מאשר ומצהיר כי אתה בן 18 ומעלה. במידה וגילך נמוך מ-18, תוכל להירשם לשירות ולהשתמש בו , רק בכפוף לקבלת הסכמתם של הורייך או האפוטרופוס החוקי שלך ואישורם את הוראות התנאי שימוש, לאחר שקראו אותם בעיון.
השימוש בשירות וצפייה בתכניו ("אתר השירות") אינו מחייב רישום או מסירת פרטים מזהים כלשהם. עם זאת, השימוש בחלק מתכונותיו של השירות, כגון רישום כספק ופתיחת כרטיסים, רישום כלקוח לצורך קבלת הטבות שונות שמציע השירות ללקוחות רשומים, שמירת ספקים מועדפים, וכן כתיבת תגובות/ביקורות וכיו"ב, מחייב רישום לשירות, מסירת המידע המתבקש במהלך הרישום וקבלת הסכמתך לתנאי השימוש.

השירות מאפשר ללקוחות להזין תגובות וביקורות הולמות אודות התרשמותם מהספקים בשירות, בהתבסס על התרשמותם ודעתם האישית. הזנת תגובות על-ידי הלקוחות מחייבת רישום, כמפורט להלן.

רישום כלקוח – רישום לשירות כלקוח יאפשר לך להזין תגובות על ספקים וכן להיחשף למידע שמציעים הספקים בשירות. במהלך רישום כלקוח לשירות עליך למסור לנו פרטים אישיים ופרטי יצירת קשר איתך, כגון שם משתמש, שמך המלא, כתובת דוא"ל פעילה, גילך ועוד.

ידוע לך ואתה מסכים כי מפעילת השירות רשאית לפרסם את שמך, או את שם המשתמש שלך, לצד כל תוכן שטענת או הזנת לשירות, ובכלל זאת ביקורות, וזאת לפי שיקול דעתה.

במידה ותרצה לפנות למפעילת השירות באמצעות טופס יצירת הקשר המקוון שמעמידה מפעילת השירות לרשות המשתמשים, תידרש למסור לנו את כתובת הדוא"ל שלך ולהזין את תוכן פנייתך במקום המיועד לכך.

רישום כספק – על-מנת להירשם כספק ולהקים כרטיסים אישיים בשירות, יהיה עלייך להזין את המידע הנדרש במהלך הרישום ובכלל זאת שם משתמש, שם מלא, כתובת דוא"ל פעילה, מספר טלפון, גיל, תיאור השירותים שהנך מספק ללקוחות, אזור, מאפיינים, ניסיון, ועוד. מרבית הפרטים הללו יוצגו בכרטיס האישי שלך בשירות על-מנת לאפשר ללקוחות פוטנציאליים להתרשם מהשירותים שאתה מציע ולאפשר להם ליצור קשר איתך. פתיחת כרטיסי אישי כספק בשירות כפופה לאישורה המקדים של מפעילת השירות, הרשאית לסרב או לדחות כל בקשת רישום לפי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי שתידרש לנמק את החלטה.

מפעילת השירות רשאית לקבוע ולהוסיף מעת לעת דרכי רישום אחרות ונוספות, לספקים ו/או לקוחות.

עליך למסור תמיד רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים. מסירת פרטים שגויים עלולה למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירות ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. אנו נציין במפורש אילו שדות מידע מחייבים השלמה. ללא מסירת המידע המתבקש בשדות החובה הללו, לא תוכל להשלים את הרישום לשירות. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים שונים ולבקש ממך פרטים נוספים כדי לאמת את זהותך ולוודא אותה.

לאחר השלמת הרישום, אתה עשוי להידרש להזין שם משתמש וסיסמה לצורך גישה לאזורי השירות המחייבים רישום. כדי למנוע שימוש לרעה בחשבונך בשירות עליך לשמור בסודיות גמורה על שם המשתמש והסיסמה. אתה נושא באחריות המלאה לכל שימוש שייעשה בחשבונך בשירות, לרבות עקב מחדלך לשמור בסודיות את פרטי הגישה לחשבונך בשירות.

ביטול רישום לשירות

מפעילת השירות רשאית למנוע ממך להשתמש בשירותים הטעונים רישום לפי שיקול דעתה המוחלט. מפעילת השירות רשאית לבטל את רישומך לשירות, או לחסום את גישתך אליו, בין היתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 • אם מסרת פרטים שגויים או בדויים בעת הרישום;
 • אם ביצעת מעשה או מחדל הפוגעים או עלולים לפגוע במפעילת השירות או באחרים, לרבות משתמשים אחרים או ספקים או שותפים של מפעילת השירות;
 • אם השתמשת בשירות לבצע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי או פוגעני, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד את ביצועו של מעשה כזה;
 • אם הפרת את אילו מתנאי השימוש;
 • אם תעשה כל פעולה שתמנע מאחרים להירשם לשירות או להשתמש בו בכל דרך שהיא;
 • אם מסרת את שם המשתמש והסיסמה שהוקצו לך, אם הוקצו, לשימוש של צד שלישי;
 • אם יש לך חוב כספי למפעילת השירות ולא פרעת את חובך למרות שחלף המועד שנקבע לתשלומו;
 • אם הפסקת פעילות מפעילת השירות או סיום פעילותו של השירות;
 • לפי צו שיפוטי או הוראה של רשות מוסמכת;
 • בכל מקרה אחר בו מפעילת השירות סבורה כי הביטול מוצדק.

מפעילת השירות עשויה להפעיל אמצעים שונים לניטור הפעילות בשירות ועל-מנת לאתר מקרי הונאה או שימוש לרעה בו. מפעילת השירות שומרת לעצמה את הזכות לחסום או לבטל את גישתך או רישומך לשירות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, במידה וסברה כי חשבונך בשירות שימש לביצוע מעשים כאמור.

תוכן ספקים ולקוחות בשירות

מרבית התכנים בשירות מוזנים אליו על-ידי משתמשיו הרשומים, ובכלל זאת המידע בכל כרטיסי הספקים בשירות, תגובות וביקורות הלקוחות ועוד. תכנים אלו מתפרסמים באזורים המיועדים לכך בשירות – בין כשלעצמם, בביקורות ובתגובות, ובין ביחד עם תכנים מטעמה של מפעילת השירות. מסירת תכנים לפרסום בשירות אינה מקנה לך זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

לעיתים ולפי שיקול דעתנו, תכנים שתטען לפרסום בשירות יהיו כפופים לבדיקה ראשונית של מפעילת השירות. עצם משלוח התוכן למפעילת השירות אינו מחייב את מפעילת השירות לפרסם את התוכן ששלחת. מפעילת השירות רשאית, אך איננה חייבת לפרסם בשירותים את תכניך. היא תעשה זאת בהתאם למיטב שיקול דעתה המקצועי.

מפעילת השירות מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של דיון פורה בשירות, תוך השתתפות פעילה שלך ושל יתר המשתמשים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניך להתבטא בשירות (ובכלל זאת תגובות הגולשים על הספקים), רשאית מפעילת השירות לבדוק את התכנים הללו לפני פרסומם, אך היא אינה חייבת לעשות כן. בדיקות כאלה עשויות להיעשות על-ידי מפעילת השירות באופן מדגמי, אך ורק כדי לנסות ולמנוע פרסום תכנים שהם בלתי חוקיים או פוגעניים על פניהם ובלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

בעת שיגור תכנים באמצעות השירות או מסירת תכנים לפרסום בשירות, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום, או השיגור כאמור. עליך להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם, לטעון ולפרסם בשירות, או לשגר באמצעות השירות, את התכנים הבאים:

 • כל תוכן שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
 • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן – לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וסודות מסחריים;
 • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
 • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
 • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב (וירוס), לרבות תוכנות עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב;
 • סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט, יישומים או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
 • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב;
 • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
 • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
 • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי;
 • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
 • כל תוכן העלול להטעות צרכן;
 • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי, שאינו קשור למפעילת השירות ו/או לשירותיה ו/או הכולל מידע הנוגע במישרין למורים המפרסמים את השיעורים הפרטיים שהם מעבירים;
 • כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.

מפעילת השירות רשאית לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרת לפרסום, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות בכל עת שתמצא כי הפרת את תנאי המסמכים המחייבים או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע באפשרויות השימוש הניתנות בשירות, במשתמשים בו, במפעילת השירות או במי מטעמה. במקרה זה, מפעילת השירות תהיה רשאית גם למנוע ממך פרסום תכנים נוספים בשירות. הוראות תנאי השימוש מוסיפות על זכויות מפעילת השירות לפי כל דין.

החליטה מפעילת השירות לפרסם או להציג תוכן שמסרת – רשאית היא לערוך כל תוכן כזה לפי שיקול דעתה ובכלל זה לקצרו. מפעילת השירות אינה מחויבת לציין את שמך כמקור התוכן שמסרת, אך היא רשאית לעשות כן לפי שיקול דעתה והנך מוסר את הסכמתך לכך.

למעט מקומות בהם תינתן הודעה אחרת, התכנים שתמסור לפרסום בשירות יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, או לכל הפחות למשתמשים אחרים בשירות. נהג בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון) וכן בתגובות ובפניות שיתקבלו אצלך בעקבות השימוש בשירות או פרסום איזה מפרטיך. זכור – עליך לנהוג במסירת התכנים ובפניות אליך לפחות באותה מידה של זהירות שאתה נוקט ביצירת קשר שאינה נעשית באמצעות האינטרנט.

שינויים בשירות והפסקת פעילות

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את מבנה השירות, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים, התכנים ואפשרויות הפרסום בו ותהיה רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך בשירות – והכול, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מפעילת השירות בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל תהיה רשאית מפעילת השירות להפסיק בכל עת את מתן השירותים, כולם או מקצתם, באופן זמני או קבוע. הנהלת השירות אף תהיה רשאית להפסיק מפעם לפעם את הפעילות בשירות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור השירות. מפעילת השירות תפעל כמיטב יכולתה על-מנת לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם השירות לא יהיה פעיל. במידת האפשר, תפרסם מפעילת השירות הודעה בשירות על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק מפעילת השירות את התוכן הכלול בשירות למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהיה רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

שינוי בתנאי השימוש

מפעילת השירות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות תנאי שימוש אלה. במידת האפשר ואם יבוצעו בתנאי שימוש אלה, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר. המשך שימושך בשירות לאחר פרסום התנאים המחייבים המעודכנים, מעיד על הסכמתך להם. אם אינך מסכים עם ההוראות החדשות בתנאי השימוש, עלייך לחדול מלעשות כל שימוש בשירות.

שיפוי

הינך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, או תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר- ובכלל זה שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט.

 • הסכמה לתנאי השימוש באתר
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.
 • בנוסף לכל האמור להלן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:
 • התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.
 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.
 • הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
 • הפצת "דואר זבל (spam) "לשרתי האתר, או הצפתם בכל דואר אחר.
 • שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.
 • פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה.
 • הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר ,(frame) או כחלק מאתר אחר ,(mirror) ללא הסכמה בכתב ומראש של החברה.
 • שימוש בכל רובוט, "תולעת" ,(spider) מנוע אחזור וחיפוש מידע, או בכל כלי אוטומטי או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
 • הפרעה בכל דרך אחרת, או קטיעה של האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או הפרה באופן כזה או אחר של הדרישות והפרוצדורות של האתר.
 • שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.
 • איסוף או אגירת מידע אישי על משתמשים אחרים לשם מטרות כלכליות או בלתי חוקיות. כמו כן מכירה, הפצה או כל שימוש כלכלי במידע באתר או כל שימוש אחר באופן העלול לפגוע באדם אשר המידע רלוונטי לו.

שונות

 • החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.
 • תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.
 • על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו. מחובתך כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי אתה תישא לבדך באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירות